Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19

 

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza pracowników  UR

(kadrę akademicką, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz pracowników obsługi, zatrudnionych na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu -

tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału w szkoleniu  

do udziału w obowiązkowym

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM DOTYCZĄCYM PROBLEMÓW OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Cele szkolenia:

Przedstawienie codziennych problemów osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi; zwiększenie kompetencji kadry akademickiej, administracji i obsługi Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością; wzrost świadomości społeczności akademickiej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności pracy z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami.

Wymiar godzin: 8 godzin dydaktycznych (45 min) w formie zdalnej (szkolenie on-line).

Zasady odbywania szkolenia:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie szkoleń świadomościowych o niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Terminy szkoleń on-line (8 godzin dydaktycznych, 8:30-14:30):

nr grupy

data

godzina

1

24.10.2023

8:30-14:30

2

30.10.2023

8:30-14:30

3

08.11.2023

8:30-14:30

4

09.11.2023

8:30-14:30

5

14.11.2023

8:30-14:30

Zgłoszenia:

Celem odbycia szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line) ze wskazaniem daty szkolenia.  

Formularz zgłoszeniowy on-line będzie aktywny od 09.10.2023 r.

:: LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ONLINE ::

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma na około 2 dni przed szkoleniem, drogą mailową dokumenty wraz z linkiem do szkolenia, celem ich uzupełnienia i podpisania. Dokumenty oryginalne należy złożyć w Kancelarii UR lub w Biurze Projektu z dopiskiem: BON „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR”.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, Rzeszów 35-959
Telefon /017/872-1031
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

Koordynator zadania:
dr hab. prof. UR Katarzyna Walicka-Cupryś
tel.: +48 502 636 006                                                     

Kierownik Projektu
„Przyjazny nURt”
dr hab. prof. UR Iwona Tabaczek-Bejster        

 
======================================================================
 

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19

 

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza

studentów I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,

którzy jeszcze nie wzięli udziału w szkoleniu

do udziału w:

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM

DOTYCZĄCEGO PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach projektu

„Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

 

Cele szkolenia:

Ukazanie problemów dnia codziennego osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim.

Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami.

Wymiar godzin:

4 godziny dydaktyczne (45 min): 4 godziny w formie zdalnej (szkolenie on-line)

 

Daty szkoleń:

nr grupy

data

godzina

1

23.10.2023

09:00-12:00

2

25.10.2023

16:00-19:00

3

07.11.2023

16:00-19:00

4

15.11.2023

09:00-12:00

5

20.11.2023

16:00-19:00

Kryteria rekrutacji:

  • status Studenta I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, na Uniwersytecie Rzeszowskim (oświadczenie w ankiecie zgłoszeniowej)
  • dodatkowe punkty dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: 2 pkt.,  
  • w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  ze wskazaniem daty szkolenia.

Link do formularza zgłoszeniowego online:

https://forms.office.com/e/GXqWgCp0FX

Rekrutacja będzie otwarta od 09.10.2023 r.

Poszczególne grupy będą zamykane, po wypełnieniu limitu miejsc.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik ok. 2 dni przed szkoleniem na podanego maila w formularzu zgłoszeniowym otrzyma dokumenty do uzupełnienia i podpisania z datą szkolenia NIEBIESKIM DŁUGOPISEM. Dokumenty oryginalne należy dostarczyć do Biura Projektu, ul. Pigonia 6, budynek A4, pokój nr 2 z dopiskiem: BON „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR” lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany poniżej.  

Kontakt:

Biuro Projektu „Przyjazny nURt”
ul. Pigonia 6, pok. 2,
Rzeszów 35-959
Telefon /017/ 872-10-31       
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

Koordynator zadania:

dr hab. prof. UR
Katarzyna Walicka-Cupryś
tel.: +48 502 636 006                        

 

Realizacja projektu jest dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

 

======================================================================

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza studentów z niepełnosprawnością i wolontariuszy UR do udziału w

BEZPŁATNYCH kursach i szkoleniach

organizowanych przez BON UR w roku akademickim 2023/2024:

 

- Asystent osoby niepełnosprawnej

- Język angielski – kurs przygotowujący do certyfikatu LINGUASKILL

- Język hiszpański

- Język migowy I, II i III stopnia

- Nauka pływania (grupa podstawowa, średniozaawansowana i zaawansowana)

- Prawa pracownika na rynku pracy

- Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Szkolenia kompetencji miękkich:

  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  • Komunikacja interpersonalna
  • Zarządzanie stresem i czasem

- Emisja głosu

- Techniki skutecznego uczenia się

- Pierwsza Pomoc

 

Termin rozpoczęcia kursów planowany jest na październik/listopad 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr (017) 872 1031

lub osobiście w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Pigonia 6, pokój nr 2, budynek A4.

 

Liczba miejsc ograniczona!

ZAPRASZAMY