FAQ

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Uniwersytet Rzeszowski nie wprowadza ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami, ani kierunków specjalnie dla nich dedykowanych. Kandydaci z niepełnosprawnościami mają prawo do wyboru kierunku studiów zgodnego z własnymi zainteresowaniami i preferencjami. Osoby te mogą natomiast skorzystać z adaptacji procesu rekrutacji, trybu studiowania oraz egzaminowania, zgodnie z regulaminem studiów, obowiązującym na UR. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z BON UR.

Uniwersytet Rzeszowski oferuje szeroki wachlarz wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, to między innymi.:

- stypendia i zapomogi

- zapewnienie osobistych asystentów

- zapewnienie tłumaczy języka migowego

- bezpłatne kursy, warsztaty i szkolenia (m. in.: kursy językowe, nauki pływania, komputerowe (ECDL), warsztaty psychoedukacyjne, kursy dot. praw pracowniczych osób z niepełnosprawnością, kursy języka migowego, szkolenia kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, asertywność i wystąpienia publiczne, zarządzanie stresem)

- alternatywne wychowanie fizyczne (zajęcia na pływalni, kinezyterapia)

- bezpłatne konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne

- wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces uczenia się

- organizacja zajęć wyrównawczych

Pełna oferta działań pomocowych znajduje się na stronie BON UR

Nie, z pomocy BON UR może skorzystać każdy student czy doktorant, który z powodu trudności zdrowotnych nie może realizować toku studiów w trybie standardowym. To osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym przewlekle chorzy, z trudnościami natury psychologicznej czy po wypadkach.

Zachęcamy do osobistego kontaktu, ponieważ charakter oferowanego wsparcia jest dostosowany ściśle do potrzeb danej osoby, a indywidualne rozmowy pozwalają na najlepsze zorientowanie się w sytuacji zdrowotnej czy akademickiej i wybranie najlepszej formy wsparcia. Oczywiście, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest konsultacja telefoniczna lub online.

Aby rozpocząć korzystanie ze wsparcia, najlepiej osobiście przyjść na spotkanie do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu. Podczas rozmowy z pracownikami BON możliwe będzie ustalenie zakresu wsparcia, indywidualnie dostosowanego do szczególnych potrzeb związanych z posiadaną niepełnosprawnością czy aktualnym stanem zdrowia. Pracownicy BON poinformują również jakie dokumenty należy wypełnić i gdzie należy je złożyć.  

Tak, student niezależnie od stopnia posiadanej niepełnosprawności może otrzymać stypendium z tego tytułu, po złożeniu wymaganych dokumentów w dziekanacie swojego kierunku. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia może również otrzymać zapomogę. O szczegóły i warunki przyznawania stypendiów i zapomóg należy pytać w dziekanacie socjalnym wybranego kierunku.

Wnioski o stypendia składa się wyłącznie w dziekanatach socjalnych poszczególnych kierunków studiów. BON nie prowadzi spraw stypendialnych. O szczegóły i warunki przyznawania stypendiów należy pytać w dziekanacie socjalnym wybranego kierunku.

Siedziba BON UR znajduje się w budynku A4 (obok Biblioteki UR) przy ul. Pigonia 6, parter, pokój nr 2. Tel.: +48 17 827 1031, mail: bon@ur.edu.pl

Nie, zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla każdego studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego i są odpowiednio dobrane i dostosowane do posiadanych niepełnosprawności. Organizacją alternatywnego wychowania fizycznego (m.in. kinezyterapia, pływanie, wychowanie zdrowotne) zajmuje się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji.

Tak, pełna oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów z niepełnosprawnością, organizowanych w danym roku akademickim, znajduje się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UR. Są to między innymi: zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające, kinezyterapia, tenis stołowy, letnie i zimowe obozy sportowo-rekreacyjne.

Tak, każdy potrzebujący student, doktorant czy kandydat na studia może ubiegać się o pomoc tłumacza języka migowego. Wniosek o takie wsparcie należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR.

Tak, każdy potrzebujący student, doktorant czy kandydat na studia może ubiegać się o pomoc osobistego asystenta w trakcie zajęć dydaktycznych czy w załatwianiu spraw administracyjnych na uczelni. Wniosek o takie wsparcie należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR.

Tak, biblioteka UR jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Tak, do każdego budynku UR można wejść z psem przewodnikiem.

Tak, wniosek o takie wsparcie należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR.

Tak, Uniwersytet Rzeszowski zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną wszystkim potrzebującym studentom i doktorantom, również tym, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.   Wniosek o takie konsultacje należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR.

Tak, uczelnia organizuje nieodpłatnie dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami. Wniosek o takie wsparcie należy złożyć w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR.

Tak, po złożeniu odpowiedniego wniosku w BON UR istnieje możliwość dostosowania zajęć do posiadanej niepełnosprawności, co gwarantują zapisy regulaminu studiów (m.in. otrzymanie materiałów w formie elektronicznej, zmiana formy zaliczenia przedmiotu, wydłużenie czasu zaliczenia czy egzaminu, pomoc asystenta w trakcie zajęć dydaktycznych, pomoc tłumacza języka migowego itp.)

Tak, zgodnie z regulaminem studiów osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą studiować według indywidualnej organizacji studiów. Więcej informacji na temat IOS można uzyskać w dziekanacie wybranego kierunku.

Tak, UR zapewnia transport studentów pomiędzy budynkami uczelni oraz z miejsc zakwaterowania na uczelnię. Wniosek o takie wsparcie należy złożyć w BON UR.

Tak, akademiki dysponują takimi pokojami. Więcej informacji na stronie internetowej UR w zakładce Domy Studenta https://www.ur.edu.pl/student/domy-studentaa

Tak, 5 pokoi wyciszeń powstało w 2021 r. w budynkach UR, utworzenie kolejnych pięciu zaplanowano w 2022 r.