Konsultacje specjalistyczne

- konsultacje psychologiczne
- konsultacje logopedyczne

Kursy i warsztaty szkoleniowe

- asystent osoby niepełnosprawnej
- tłumacz migowy
- autoprezentacja i wystąpienia publiczne
- kurs przygotowujący do certyfikacji ECDL(Nowe okno)(Link do innej strony)
- komunikacja interpersonalna
- nauka języka obcego (angielski i inne)
- kurs przygotowujący do certyfikacji Linguaskill(Nowe okno)(Link do innej strony)
- nauka języka migowego I stopnia
- nauka pływania (wszystkie poziomy)
- pierwsza pomoc przedmedyczna
- prawa pracownika na rynku pracy / Specjalista ds. Kadr
- zakładanie działalności gospodarczej w Polsce
- zarządzanie stresem i czasem

Obozy szkoleniowe i spotkania integracyjne

- coroczne "Dni Adaptacji"
- letnie obozy szkoleniowo-integracyjne
- zimowe obozy szkoleniowo-integracyjne

Asystent osoby niepełnosprawnej

- pomoc wolontariusza  

Modernizacja infrastruktury

- dostosowanie obiektów
- urządzenia transportowe
- transport dla studentów z dysfunkcjami narządu ruchu między budynkami uczelni