Osoba Funkcja telefon
dr hab. prof. UR
Iwona Tabaczek-Bejster
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób z Niepełnosprawnościami
/017/ 872-10-31
609 499 490
mgr
Renata Nestor
Starszy referent administracyjny /017/ 872-10-31
664-129-970
mgr
Anna Kołodziej
Specjalista ds. ekonomicznych /017/ 872-10-31
602-335-410
     

KLIKNIJ I ZOBACZ TERMINY KONSULTACJI

     
Osoba Konsultanci Instytutowi
ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Telefon, e-mail

dr hab. prof. UR
Anna Jamrozek-Sowa
Kolegium Nauk Humanistycznych,
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
606-624-995
[email protected]
dr
Anna Steliga
Kolegium Nauk Humanistycznych,
Instytut Sztuk Pięknych
725-355-030 asteliga@ur.edu.pl
dr hab. prof. UR
Katarzyna Walicka – Cupryś
Kolegium Nauk Medycznych,
Instytut Nauk o Zdrowiu
502-636-006
[email protected]
mgr
Katarzyna Pado
Kolegium Nauk Medycznych,
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
514-612-594
[email protected]
dr
Ewa Bonusiak
Kolegium Nauk Społecznych,
Instytut Nauk Prawnych
604-580-423
[email protected]
dr
Małgorzata Zaborniak – Sobczak

Kolegium Nauk Społecznych,
Instytut Pedagogiki
Instytut Nauk Socjologicznych

601-886-536
[email protected]
dr
Marta Kawa
Kolegium Nauk Społecznych,
Ekonomii i Finansów
691-263-898
[email protected]
dr
Anna Augustyńska – Prejsnar

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

691-709-544
[email protected]
dr hab. prof. UR
Małgorzata Kus – Liśkiewicz
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii 505-020-217
[email protected]
dr
Anna Szpila
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Matematyki 725-355-180
[email protected]
dr
Sławomir Schultis
Studium Języków Obcych 609-193-200
[email protected]
dr
Miłosz Szczudło
Studium
Wychowania Fizycznego i Rekreacji
502-033-463
[email protected]
     
dr Robert Bąk Administrator strony internetowej /017/ 872-18-66
mgr Jerzy Kulasa Administrator strony internetowej /017/ 872-18-66