Zapraszamy na szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry uczelni wyższych

UWAGA!
Zmiana miejsca szkolenia dla pracowników UR.
„Szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry uczelni wyższych” odbędzie się w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48, w Sali Platynowej, 02.12.2014 r. (wtorek), o godz. 09:00 – 14:00.


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR zaprasza wszystkich pracowników UR naukowo-dydaktycznych jak i administracyjnych, na szkolenie organizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego pt. „Szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry uczelni wyższych”.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 21.11.2014 r. (piątek) pod nr tel. 17/ 872 1031.
ZAPRASZAMY.


PROGRAM
09:00 - 09:30 Sytuacja formalnoprawna studentów z niepełnosprawnościami.
09:30 - 11:00 Metody i środki wspierające osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego.
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa.
11:15 - 11:45 Informacja dostępna – efektywne komunikowanie w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
11:45 - 12:15 Urządzenia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami.
12:15 - 13:45 Praktyczne formy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego (analiza z zainteresowanymi osobami konkretnych, pojawiających się w ich codziennej pracy trudności, wynikających ze specyfiki niepełnosprawności ich klientów).
Szkolenie realizowane jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wstecz