Zapraszamy na Konferencję Naukową

Zapraszamy na Konferencję Naukową

 

CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W OBLICZU WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA


która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2016
na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 


Udział w Konferencji dla studentów z niepełnosprawnością i wolontariuszy BON UR jest BEZPŁATNY
Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze BON UR lub pod nr tel. /17/ 872-10-31. Ilość miejsc ograniczona.


Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja wyników badań, a także integracja środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniem niepełnosprawności w wielu aspektach:

Konferencja stwarza możliwości do podjęcia następujących tematów badawczych:

  • Pedagogiczno-społeczne aspekty aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych
  • Sport, turystyka i rekreacja w rehabilitacji życiowej osób niepełnosprawnych
  • Psychospołeczne metody oddziaływania w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • Kultura czasu wolnego osób niepełnosprawnych
  • Kultura fizyczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego
  • Człowiek zagrożony wykluczeniem społecznym a sukces sportowy i życiowy
  • Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Humanistyczne aspekty funkcjonowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

| Komunikat nr 1 | Formularz zgłoszeniowy |

wstecz