Zapraszamy na bezpłatne kursy BON

Zapraszamy na bezpłatne kursy
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UR

Zaprasza studentów z niepełnosprawnością i wolontariuszy UR do udziału
w BEZPŁATNYCH  kursach organizowanych przez BON UR
w roku akademickim 2015/2016:

- Nauka pływania
- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL
- Nauka języka angielskiego (poziom średniozaawansowany) - kurs przygotowujący do certyfikatu BULATS
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Animator czasu wolnego (w formie e-learningu)
- Specjalista ds. Kadr (w formie e-learningu)

Planowany termin rozpoczęcia kursów to październik 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr /17/ 872-10-31
lub osobiście w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Pigonia 6, pokój nr 2.

ZAPRASZAMY  !

wstecz