Zakończone szkolenie „Zrozumieć i wesprzeć”

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19

 

Szkolenie „Zrozumieć i wesprzeć”

W dniach 24 i 27 listopada 2023 r. w ramach projektu „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR” Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR zorganizowało warsztatowe szkolenie dla pracowników i współpracowników BON na temat pracy ze studentami z niepełnosprawnością i zaburzeniami zdrowia psychicznego pt. „Zrozumieć i wesprzeć”.

Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie zdrowia psychicznego, podniesienie kompetencji komunikacyjnych w pracy ze studentami ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z neuroróżnorodnością oraz znajdujących się w kryzysie zdrowia psychicznego, i uwrażliwienie na potrzeby osób z problemami natury psychicznej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Grupę szkoleniową tworzyli pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR, konsultanci instytutowi BON, pracownicy administracji współpracujący z BON oraz nauczyciele akdemiccy zainteresowani tą tematyką.

Prowadząca szkolenie Pani mgr Joanna Fularz, psycholog i psychoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wykazała się wysokim poziomem przygotowania merytorycznego, a przekazana w ciekawy sposób wiedza niewatpliwie będzie dużym wsparciem dla pracowników UR w pracy z osobami z dysfunkcjami zdrowia psychicznego.

 

wstecz