Wizyty studyjne pracowników BON UR

logo.jpg [232.17 KB]

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWR.03.05.00-00-A007/19

 

W maju 2022 r. pracownicy i współpracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami odbyli dwie wizyty studyjne w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19.

Pierwsza z nich odbyła się w dniach 16–20 maja 2022 r.. Uczestniczyli w niej: dr hab. Iwona Tabaczek-Bejster, prof. UR, dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR oraz dr Miłosz Szczudło, którzy gościli w Uniwersytecie Szczecińskim. Kolejna wizyta odbyła się w dniach 23–27 maja 2022 r., jej uczestnikami były: dr hab. Katarzyna Cupryś-Walicka, prof. UR, dr Ewa Bonusiak, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak oraz mgr Anna Kołodziej. Wizyta ta odbyła się w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, również w Szczecinie.

W ramach wizyt odbyły się spotkania robocze z władzami Uczelni i pracownikami jednostek zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. W ramach spotkań dyskutowano na temat rozwiązań dotyczących szeroko rozumianego wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. Wizyty zakończyły się zapewnieniami o kontynuowaniu współpracy.

 

wstecz