Wizyta studyjna w Uniwersytecie Gdańskim

logo.jpg [232.17 KB]

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWR.03.05.00-00-A007/19

 

W dniach 29.08.2022 – 02.09.2022  współpracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UR odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Przyjazny nURt” - rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19. Jej uczestnikami były: dr inż. Anna Augustyńska–Prejsnar – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych (Instytut Technologii Żywności i Żywienia) i dr inż. Marta Kawa – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych (Instytut Ekonomii i Finansów). W ramach wizyty odbyły się spotkania z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UG (mgr Justyną Rogowską – Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością, Kierownikiem Projektu „Dostępny UG…” oraz Konsultantem Dydaktycznym – inż. Anną Krawczyk).W ramach spotkań wymieniono się doświadczeniami i dyskutowano na temat dobrych praktyk w zakresie pomocy w funkcjonowaniu studentów z dysfunkcjami w szkołach wyższych. Zapoznano z zasadami funkcjonowania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie Gdańskim oraz z wdrożonymi rozwiązaniami dotyczącymi metod wsparcia osób z niepełnosprawnościami, sposobami niwelowania barier architektonicznych, administracyjnych i technologicznych w UG. Wizyta odbyła się w przyjaznej atmosferze i zakończyła się zapewnieniami o kontynuowaniu współpracy.

 

wstecz