Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Saragossie

Współpracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Rzeszowskiego z wizytą na Universidad de Saragossa

W dniach 2-6 października 2023 roku pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, współpracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR uczestniczyli w ramach programu projekt „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR” w tygodniowej wizycie studyjnej na Universidad de Saragossa (Hiszpania). Uczestnikami wizyty studyjnej byli: dr Marian Rzepko oraz dr Maciej Śliż. Podczas wizyty studyjnej nasi pracownicy mieli możliwość poznania codziennej pracy OUAD czyli Oficina Universitaria de Atencion a la Diversidad. Głównym jej celem jest zagwarantowanie równych szans wszystkim studentom poprzez pełne włączenie ich w życie akademickie, a także promowanie świadomości i uwrażliwienie społeczności uniwersyteckiej na grupę osób z niepełnosprawnościami. Nasi pracownicy mieli możliwość poznania programu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami związanego z egzaminami wstępnymi na Uniwersytet w Saragossie, stypendiami i grantami dla studentów z niepełnosprawnościami (SEN), zatrudnieniem czy szkoleniami dedykowanymi do osób z niepełnosprawnościami.

Podczas wizyty pracownicy UR odwiedzili również Campus Universidad de Saragossa który w pełni dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto uczestniczyli w spotkaniach z profesorem Rafael de Miguel zastępcą dziekana ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Zaragozie oraz Rebecą Soler Costa pracownikiem dydaktyczno-badawczym współpracującym z Oficina Universitaria de Atencion a la Diversidad przy Universidad de Saragossa.

wstecz