Wizyta studyjna pracowników BON UR w skandynawskich uczelniach

W  dniach 5–9 marca 2023 r. pracownicy i współpracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami  odbyli wizytę studyjną w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19.

Wizyta ta odbyła się w dwóch dużych skandynawskich  uczelniach, był to Uniwersytet w Kopenhadze (40 tys. studentów) oraz Uniwersytet w Malmo (25 tys. studentów).

Uczestniczyli w niej: dr hab. prof. UR Iwona Tabaczek-Bejster – Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, dr hab. prof. UR Małgorzata Kus-Liśkiewicz – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych (Instytut Biologii i Biotechnologii), dr Miłosz Szczudło – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych (Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji) oraz  mgr Renata Nestor – pracownik administracyjny BON UR.

W ramach wizyt odbyły się spotkania robocze z pracownikami jednostek zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. W trakcie spotkań  dyskutowano na temat rozwiązań dotyczących szeroko rozumianego wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w Danii, Szwecji i Polsce.  Pracownicy UR zapoznali się również z infrastrukturą wizytowanych Uczelni oraz stopniem ich dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Należy przyznać, że pod względem infrastruktury te dwie skandynawskie Uczelnie są doskonale przystosowane nie tylko do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również dużo szerzej – do osób ze szczególnymi potrzebami. We wszystkich budynkach uczelni znajdowały się automatyczne drzwi pozwalające np. osobie na wózku samodzielnie dostać się do budynku, widoczne oznaczenia pomagające w swobodnym poruszaniu się po budynkach, windy, udogodnienia typu wewnętrzy parking przeznaczony dla dziecięcych wózków (dla studentek będących matkami i muszących się udać z dziećmi np. do biblioteki). Specjalne wyciszone pokoje służące do egzaminowania osób ze spektrum autyzmu oraz wiele innych.

Natomiast  pracownicy wizytowanych uczelni docenili inicjatywę szkoleń świadomościowych dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami  przeprowadzanych dla wszystkich pracowników  i studentów pierwszych roczników UR. Jak  również alternatywne zajęcia wychowania fizycznego, obozy sportowe organizowane dla studentów z niepełnosprawnościami oraz ich udział  w krajowej rywalizacji sportowej. Duże wrażenie zrobiło też  Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne.

Dr hab. Iwona Tabaczek-Bejster prof. UR
Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami UR

 

wstecz