Wizyta studyjna na Uniwersytecie Wrocławskim

Wizyta studyjna krajowa BON UR w ramach Projektu „Przyjazny nURt” - rozwój dostępności UR na Uniwersytecie Wrocławskim.

W dniach 21-26 maja 2023 roku pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej (dr Marian Rzepko, dr Maciej Śliż) oraz Studium Języków Obcych (mgr Katarzyna Baradziej) wzięli udział w wizycie studyjnej krajowej w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR na Uniwersytecie Wrocławskim. Program został zrealizowany przez Biuro Osób ds. Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach programu pracownicy rzeszowskiej Uczelni mieli możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach wizyty przedstawiciele UR, wzięli również udział w licznych spotkaniach mających na celu poznanie systemu pomocy osobom z niepełnosprawnościami czy organizacją wyjazdów integracyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto mieli możliwość poznania codziennej pracy Zespołu Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim m.in. spotkanie z psychologiem dr Aliną Czapigą.

Podsumowaniem wizyty studyjnej krajowej był udział w konferencji pt. V Akademickie Dni Integracyjne. Tematem przewodnim konferencji było pięć paneli tematycznych związanych z „Ratownictwem a dostępnością”, „Bezpieczeństwem a dostępnością w architekturze”, Bezpieczeństwem a dostępnością w wymiarze społecznym”, „Bezpieczeństwem a dostępnością w kulturze” oraz „Bezpieczeństwem i dostępnością a technologią”. Dziękujemy za miłe przyjęcie oraz merytoryczne spotkania osobom pracującym na Uniwersytecie Wrocławskim (dr Marcie Cisek-Lachowicz, dr Alinie Czapidze, mgr Annie Ponikowskiej, mgr Sylwii Kołodziejskiej oraz Jessice Moś).

Katarzyna Baradziej, Marian Rzepko, Maciej Śliż

wstecz