Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością - Kolegium Nauk Medycznych

banerEU.png [65.50 KB]

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020
w sprawie szkoleń świadomościowych o niepełnosprawności dla pracowników UR zapraszamy do udziału w szkoleniu. 

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza pracowników
(kadrę akademicką, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz pracowników obsługi,
zatrudnionych na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu)

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

do udziału w

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM 
DOTYCZĄCYM PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

UWAGA!  NABÓR ZAKOŃCZONY

Cele szkolenia:

Przestawienie codziennych problemów osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi; Zwiększenie kompetencji kadry akademickiej, administracji i obsługi Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością; Wzrost świadomości społeczności akademickiej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności pracy z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami. 

Wymiar godzin:

8 godzin dydaktycznych (45 min): 4 godziny w formie zdalnej (szkolenie on-onine) oraz 4 godziny warsztatowe.

Zasady odbywania szkolenia:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie szkoleń świadomościowych o niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Obowiązek, ten może być zrealizowany na rynku komercyjnym odpłatnie lub bezpłatnie w ramach Projektu „Przyjazny nURt,” po spełnieniu formalności.

Powyższe działanie wpisuje się w konieczność wdrożenia przez Uniwersytet Rzeszowski, w tym poszczególne Kolegia, postanowień Ustawy z dnia 19.07.2019 roku, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja postępów stosowania Ustawy przez UR będzie kontrolowana przez Instytucje nadzorujące, ponad to udział Pracowników UR w szkoleniu świadomościowym może być przedstawione np. przy kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszczególnych Kierunków, jako spełnienie obowiązujących aktów prawych w tym zakresie.  

Terminy szkoleń on-line (4 godziny dydaktyczne)*:

08.02.2021  Grupa 17 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 18 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany) 
09.02.2021  Grupa 19 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 20 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany) 
10.02.2021  Grupa 21 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 22 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany)
15.02.2021  Grupa 23 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 24 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany)
16.02.2021  Grupa 25 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 26 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany)
17.02.2021  Grupa 27 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 28 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany)
22.02.2021  Grupa 29 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 30 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany)
23.02.2021  Grupa 31 - godz. 8:15 (limit osób został wyczerpany)  |   Grupa 32 - godz. 12:00 (limit osób został wyczerpany) 

* druga część warsztatowa, będzie realizowana w 2021 roku (kwiecień-lipiec; dokładne terminy zostaną podane w późniejszym okresie), w grupach ok. 20-osobowych.

Zgłoszenia:

Celem odbycia szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line) ze wskazaniem daty szkolenia. 
Link do formularza zgłoszeniowego online będzie aktywny od 01.02.2021 do 18.02.2021 

:::  Formularz zgłoszeniowy online - Edycja 2   :::

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma dokumenty (drogą mailową, na około 2 dni przed szkoleniem, po zamknięciu dostępu do danego terminu szkolenia, z przypisaną datą szkolenia), celem uzupełnienia i podpisania.

Podpisane dokumenty oryginalne należy złożyć w Kancelarii UR lub w Biurze Projektu z dopiskiem „Przyjazny nURrt”.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, Rzeszów 35-959
tel: /017/ 872-10-31
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

Koordynator zadania:
dr hab. prof UR Katarzyna Walicka-Cupryś,
tel.: +48 502-636-006

wstecz