Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością

banerEU.png [65.50 KB]

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWR.03.05.00-00-A007/19


Uniwersytet Rzeszowski zaprasza pracowników UR

(kadrę akademicką, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz
pracowników obsługi, zatrudnionych na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu -
tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału w szkoleniu)

do udziału w obowiązkowym

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM DOTYCZĄCYM PROBLEMÓW OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU 
RZESZOWSKIEGO

Cele szkolenia:
Przedstawienie codziennych problemów osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi; zwiększenie kompetencji kadry akademickiej, administracji i obsługi Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością; wzrost świadomości społeczności akademickiej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności pracy z osobami z różnego typu
niepełnosprawnościami.

Wymiar godzin: 8 godzin dydaktycznych (45 min) w formie zdalnej (szkolenie on-line).

Zasady odbywania szkolenia:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie szkoleń świadomościowych o niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Terminy szkoleń on-line (8 godzin dydaktycznych, 8:30-14:30):
20.06.2022 - Grupa 1
23.06.2022 - Grupa 2
24.06.2022 - Grupa 3
27.06.2022 - Grupa 4
04.07.2022 - Grupa 5
05.07.2022 - Grupa 6
06.07.2022 - Grupa 7
07.07.2022 - Grupa 8
11.07.2022 - Grupa 9
15.07.2022 - Grupa 10

Zgłoszenia:
Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWR.03.05.00-00-A007/19
Celem odbycia szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line) ze wskazaniem
daty szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy on-line będzie aktywny w dniach 06.06.2022 do 14.06.2022

:: Link do formularza zgłoszeniowego online ::

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma dokumenty (drogą mailową, na około 2 dni przed szkoleniem, po zamknięciu dostępu do danego terminu szkolenia) celem ich uzupełnienia i podpisania. Dokumenty oryginalne należy złożyć w Kancelarii UR lub w Biurze Projektu z dopiskiem: BON „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR”.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, Rzeszów 35-959
Telefon /017/872-1031
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

wstecz