Szkolenie świadomościowe dla studentów, dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością - Edycja 3

banerEU.png [65.50 KB]

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza
studentów I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Rzeszowskiego
do udziału w szkoleniu pn.

SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE
DOTYCZĄCE PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach projektu
„Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

Cele szkolenia: 

Ukazanie problemów dnia codziennego osób z dysfunkcjami m.in. wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim. 

Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami.

 Wymiar godzin: 

4 godziny dydaktyczne (45 min): 4 godziny w formie zdalnej (szkolenie on-line)

Daty szkoleń:

Terminy3etap(2).JPG [142.61 KB]

Kryteria rekrutacji:

-  status Studenta I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, na Uniwersytecie Rzeszowskim     
   (oświadczenie w ankiecie zgłoszeniowej)

-  dodatkowe punkty dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: 2 pkt.,  

-  w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 Zgłoszenia: 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  ze wskazaniem daty szkolenia. 

Link do formularza zgłoszeniowego online: 

||    https://forms.office.com/r/npY0w2gkpQ   ||

Rekrutacja będzie otwarta od 06.10.2021 r. – liczba miejsc ograniczona 

Poszczególne grupy będą zamykane, po wypełnieniu limitu miejsc. 

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma (drogą mailową ok. 2 dni przed szkoleniem) dokumenty z przypisaną datą szkolenia, do uzupełnienia i podpisania. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną.   

Kontakt: 

 Biuro Projektu „Przyjazny nURt”, bud. A4

ul. Pigonia 6, pok. 2,  35-959 Rzeszów

Telefon: 017/ 872-10-31                            
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

Realizacja projektu jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

wstecz