Szkolenie świadomościowe dla studentów, dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością - Edycja 2

banerEU.png [65.50 KB]

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza
studentów I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Rzeszowskiego
do udziału w szkoleniu pn.

SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE
DOTYCZĄCE PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach projektu
„Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

Cele szkolenia:

Pokazanie problemów dnia codziennego osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim. Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami.

Wymiar godzin:

4 godziny dydaktyczne (45 min): 4 godziny w formie zdalnej (szkolenie on-line)

Daty szkoleń:

daty.JPG [70.80 KB]

Kryteria rekrutacyjne:

- status Studenta I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, na Uniwersytecie Rzeszowskim
(oświadczenie w ankiecie zgłoszeniowej)
- dodatkowe punkty dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: 2 pkt.,
- w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem daty szkolenia.

Link do formularza zgłoszeniowego online:   https://forms.office.com/r/F21ZSvTDLN

Rekrutacja rozpoczyna się 16.04.2021 r. – liczba miejsc w grupach ograniczona!
Poszczególne grupy będą zamykane, po wypełnieniu limitu miejsc.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma (drogą mailową ok. 2 dni przed szkoleniem) dokumenty z przypisaną datą szkolenia) do uzupełnienia i podpisania. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną.

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, Rzeszów 35-959
tel: /017/ 872-10-31
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

wstecz