Szkolenie świadomościowe dla studentów

ue.jpg [36.63 KB]

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza studentów
I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

do udziału w szkoleniu pn.:

SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE
DOTYCZĄCE PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR.

:: ZAPROSZENIE ::

wstecz