Szkolenie świadomościowe dla pracowników

ue.jpg [36.63 KB]

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza pracowników UR:

- kadrę akademicką
- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
- pracowników obsługi, zatrudnionych na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu
- osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu

do udziału w obowiązkowym

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM DOTYCZĄCYM PROBLEMÓW OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

:: ZAPROSZENIE ::

wstecz