Szkolenia świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością dla studentów UR

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19

 

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza

studentów I roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,

którzy jeszcze nie wzięli udziału w szkoleniu

do udziału w:

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM

DOTYCZĄCEGO PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach projektu

„Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

 

Cele szkolenia:

Ukazanie problemów dnia codziennego osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim.

Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami.

Wymiar godzin:

4 godziny dydaktyczne (45 min): 4 godziny w formie zdalnej (szkolenie on-line)

 

Daty szkoleń:

nr grupy

data

godzina

1

23.10.2023

09:00-12:00

2

25.10.2023

16:00-19:00

3

07.11.2023

16:00-19:00

4

15.11.2023

09:00-12:00

5

20.11.2023

16:00-19:00

Kryteria rekrutacji:

  • status Studenta I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, na Uniwersytecie Rzeszowskim (oświadczenie w ankiecie zgłoszeniowej)
  • dodatkowe punkty dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: 2 pkt.,  
  • w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  ze wskazaniem daty szkolenia.

Link do formularza zgłoszeniowego online:

https://forms.office.com/e/GXqWgCp0FX

Rekrutacja będzie otwarta od 09.10.2023 r.

Poszczególne grupy będą zamykane, po wypełnieniu limitu miejsc.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik ok. 2 dni przed szkoleniem na podanego maila w formularzu zgłoszeniowym otrzyma dokumenty do uzupełnienia i podpisania z datą szkolenia NIEBIESKIM DŁUGOPISEM. Dokumenty oryginalne należy dostarczyć do Biura Projektu, ul. Pigonia 6, budynek A4, pokój nr 2 z dopiskiem: BON „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR” lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany poniżej.  

Kontakt:

Biuro Projektu „Przyjazny nURt”
ul. Pigonia 6, pok. 2,
Rzeszów 35-959
Telefon /017/ 872-10-31       
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

Koordynator zadania:

dr hab. prof. UR
Katarzyna Walicka-Cupryś
tel.: +48 502 636 006                        

 

Realizacja projektu jest dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

wstecz