Szkolenia świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością dla pracowników UR

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19

 

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza pracowników  UR

(kadrę akademicką, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz pracowników obsługi, zatrudnionych na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu -

tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału w szkoleniu  

do udziału w obowiązkowym

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM DOTYCZĄCYM PROBLEMÓW OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Cele szkolenia:

Przedstawienie codziennych problemów osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi; zwiększenie kompetencji kadry akademickiej, administracji i obsługi Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością; wzrost świadomości społeczności akademickiej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności pracy z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami.

Wymiar godzin: 8 godzin dydaktycznych (45 min) w formie zdalnej (szkolenie on-line).

Zasady odbywania szkolenia:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie szkoleń świadomościowych o niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Terminy szkoleń on-line (8 godzin dydaktycznych, 8:30-14:30):

nr grupy

data

godzina

1

24.10.2023

8:30-14:30

2

30.10.2023

8:30-14:30

3

08.11.2023

8:30-14:30

4

09.11.2023

8:30-14:30

5

14.11.2023

8:30-14:30

Zgłoszenia:

Celem odbycia szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line) ze wskazaniem daty szkolenia.  

Formularz zgłoszeniowy on-line będzie aktywny od 09.10.2023 r.

:: LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ONLINE ::

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma na około 2 dni przed szkoleniem, drogą mailową dokumenty wraz z linkiem do szkolenia, celem ich uzupełnienia i podpisania. Dokumenty oryginalne należy złożyć w Kancelarii UR lub w Biurze Projektu z dopiskiem: BON „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR”.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, Rzeszów 35-959
Telefon /017/872-1031
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

Koordynator zadania:
dr hab. prof. UR Katarzyna Walicka-Cupryś
tel.: +48 502 636 006                                                     

Kierownik Projektu
„Przyjazny nURt”
dr hab. prof. UR Iwona Tabaczek-Bejster        

wstecz