Szkolenia świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością dla pracowników UR

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWR.03.05.00-00-A007/19

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza pracowników UR

(kadrę akademicką, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz pracowników obsługi, zatrudnionych na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu - tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału w szkoleniu

do udziału w obowiązkowym

SZKOLENIU ŚWIADOMOŚCIOWYM DOTYCZĄCYM PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


Cele szkolenia:

Przedstawienie codziennych problemów osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi; zwiększenie kompetencji kadry
akademickiej, administracji i obsługi Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością; wzrost świadomości
społeczności akademickiej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności pracy z osobami z różnego typu
niepełnosprawnościami.

Wymiar godzin: 8 godzin dydaktycznych (45 min) w formie zdalnej (szkolenie on-line).

Zasady odbywania szkolenia:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie szkoleń świadomościowych o niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, szkolenie jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego na UR w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Zgłoszenia:
 
Celem odbycia szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line) ze wskazaniem daty szkolenia.
 
Terminy szkoleń on-line (8 godzin dydaktycznych, 8:30-14:30):

Grupa 1 - 07.03.2023 8:30-14:30  
Grupa 2 - 08.03.2023 8:30-14:30  
Grupa 3 - 04.04.2023 8:30-14:30
Grupa 4 - 05.04.2023 8:30-14:30
Grupa 5 - 06.04.2023 8:30-14:30
Grupa 6 - 11.04.2023 8:30-14:30
Grupa 7 - 12.04.2023 8:30-14:30
Grupa 8 - 11.05.2023 8:30-14:30
Grupa 8A - 12.05.2023 8:30-14:30
Grupa 9 - 29.05.2023 8:30-14:30
Grupa 10 - 30.05.2023 8:30-14:30
Grupa 11 - 31.05.2023 8:30-14:30
Grupa 12 - 15.06.2023 8:30-14:30
Grupa 13 - 16.06.2023 8:30-14:30
Grupa 14 - 26.06.2023 8:30-14:30
Grupa 15 - 27.06.2023 8:30-14:30
Grupa 16 - 30.06.2023 8:30-14:30
Grupa 17 - 03.07.2023 8:30-14:30
Grupa 19 - 10.07.2023 8:30-14:30
Grupa 20 - 13.07.2023 8:30-14:3
 
Zgłoszenia:

Celem odbycia szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (on-line) ze wskazaniem daty szkolenia.
 
Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma na około 2 dni przed szkoleniem, drogą mailową dokumenty wraz z linkiem do szkolenia, celem ich uzupełnienia i podpisania. Dokumenty oryginalne należy złożyć w Kancelarii UR lub w Biurze Projektu z dopiskiem: BON „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR”.
 
Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, Rzeszów 35-959
Telefon /017/872-1031
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl
 
Koordynator zadania:
dr hab. prof. UR Katarzyna Walicka-Cupryś
tel.: +48 502 636 006
 
Kierownik Projektu
„Przyjazny nURt”
dr hab. prof. UR Iwona Tabaczek-Bejster
 
======================================================================

wstecz