Sukces w konkursie FINSIM – Liga Akademicka

Z dumą informujemy, że Filip Kozioł, student V roku kierunku Finanse i Rachunkowość, będący od początku studiów pod opieką Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR, wspólnie z zespołem zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie FINSIM Liga Akademicka. Na kolejnych miejscach podium znalazły się zespoły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Rzeszowskiej.

W skład zespołu poza wymienionym już studentem wchodzili: Jan Sobuś, Igor Barnaś, Przemysław Jaroń, Michał Socha, opiekunem był  dr Rafał Pitera. Cały zespół studentów reprezentował Instytutu Ekonomii i Finansów

FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

W tegorocznej edycji trwającej od stycznia do czerwca 2024 roku udział wzięło 10 zespołów, reprezentujących 10 polskich uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Gratulujemy sukcesu!!!

 

wstecz