Stypendia Fundacji "Praca dla Niewidomych"

Stypendia Fundacji "Praca dla Niewidomych"

Zapraszamy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium przyznawane przez Fundację "Praca dla Niewidomych".

Więcej informacji na stronie:  www.fpdn.org.pl

wstecz