Rozmowa z pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Rozmowa z pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami oraz ze studentami-sportowcami reprezentującymi BON i KU AZS UR podczas integracyjnych mistrzostwach Polski AZS.

 

wstecz