Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla
absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu
spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału
w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie
kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane
są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i
coacha.

Więcej informacji  |  Plakat informacyjny  | 

wstecz