Program "Absolwent na drodze kariery"

Zapraszamy do udziału w programie "Absolwent w drodze do kariery" realizowanego przez Fundację HEROS, współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: | plakat | www |

wstecz