Pomoc psychologiczna

Przypominamy, że każdy członek społeczności akademickiej, odczuwający problemy natury psychicznej ma możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR (ul. Pigonia 6, tel. 178721031).

wstecz