Pokoje wyciszeń

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWR.03.05.00-00-A007/19


Na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego oddano do użytku kolejne 5 pokoi wyciszeń, przygotowanych w ramach projektu „Przyjazny nURt - rozwój dostępności UR”, realizowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pokoje wyciszeń to miejsca przeznaczone do wewnętrznego wyciszenia się i uspokojenia. Pozwalają na odcięcie się od szumu informacyjnego i nadmiaru bodźców zewnętrznych, co sprzyja podjęciu wysiłku intelektualnego oraz poprawie koncentracji.

Nowe pokoje znajdują się w budynkach: A0 (II piętro, segment b2, korytarz), A2 (parter, korytarz obok szatni), B2 - Instytut Pedagogiki (parter, pok. 4), C2 - Centrum Symulacji Medycznej (I piętro, pok. 104 a) oraz C7 – Instytut Fizjoterapii (parter, pok. 015), natomiast od ubiegłego roku tego typu pomieszczenia funkcjonują w budynkach: A1 (poziom -1, pok. 014), D1 (parter, skrzydło C, pok.1d), D9 (II piętro, pok. 251), w domu studenckim Laura (I piętro, pok. 119 b) i w Bibliotece (I piętro, korytarz).

Karty magnetyczne do pokoi wyciszeń można pobrać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR, przy ul. Pigonia 6, pokój nr 2.

Zachęcamy do korzystania z pokoi i jednocześnie przypominamy, że każdy członek społeczności akademickiej, odczuwający problemy natury psychicznej ma możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Po więcej informacji zapraszamy do BON UR.

wstecz