Kursy i szkolenia BON on-line

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 30/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego - realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, informujemy, że organizowane przez BON UR kursy i szkolenia specjalistyczne również odbywać się będą drogą on-line. Prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynek mailowych, gdzie będą zamieszczane niezbędne materiały oraz informacje od prowadzących zajęcia.

wstecz