Konkurs INDEKS MARZEŃ

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" OGŁASZA, SIÓDMĄ, EDYCJĘ KONKURSU "INDEKS MARZEŃ"

realizowanego w ramach projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei". Jego celem jest wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych - tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019. Projekt realizujemy od 2011 roku.

- Z radością i podziwem patrzę na osoby niepełnosprawne, które, mimo przeciwności losu, znajdują odwagę i siłę, aby realizować  marzenia. Wiele z nich marzy tak zwyczajnie o tym, aby móc się uczyć i rozwijać. Na przeszkodzie staje im jednak brak pieniędzy. "Indeks Marzeń" powstał z myślą o nich. Miejcie odwagę sięgać po swoje marzenia - zwraca się do maturzystów i studentów, Anna Dymna.

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów, wynik egzaminu maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia, zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących), list motywacyjny (liście tym uczestnik konkursu "Indeks Marzeń" powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mimowszystko.org. Zamieszczone są tam również wypowiedzi naszych dotychczasowych stypendystów.

O tym, komu zostanie przyznany "Indeks Marzeń", czyli stypendium o wartości 9000 zł,  zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej "dziewiątki" zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

Regulamin konkursu "Indeks Marzeń" dostępny jest na stronie www.mimowszystko.org

Wszystkie dokumenty należy przesłać do 28 września 2018 roku, pod adres:

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI

lub pod adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org , wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 października 2018 roku.

wstecz