Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Mikołajkowy Jarmark Pracy

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, którego współorganizatorem był Uniwersytet Rzeszowski – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzeniu towarzyszył Mikołajkowy Jarmark Pracy, podczas którego prezentowali rękodzieło swych podopiecznych przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz innych organizacji.

W jednym z paneli dyskusyjnych wzięli udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W panelu zatytułowanym Edukacja otwarta na osoby z niepełnosprawnością, wzięli udział dr hab. prof. UR Iwona Tabaczek-Bejster – Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz mgr Michał Skóra – asystent w Instytucie Nauk Prawnych UR.

Podczas kongresu prezesi podkarpackich firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele wielu instytucji wpierających osoby z szczególnymi potrzebami dyskutowali na temat możliwości wejścia na rynek pracy.

Wolontariuszami i uczestnikami kongresu byli między innymi studenci i absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – podopieczni BON. W części artystycznej wystąpiła absolwentka UR, współpracująca z BON Agata Widlarz.

 

wstecz