Hej kolęda, kolęda!

Kolędy w wykonaniu uczestników kursu języka migowego pod przewodnictwem Beaty i Artura Delendowskich.

Dzisiaj w Betlejem
Wśród nocnej ciszy
Cicha noc

wstecz