Darmowe projekty aktywizacji zawodowej

Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w darmowych projektach aktywizacji zawodowej, w ramach których oferujemy:

· wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia,
· szkolenia zawodowe,
· szkolenia e-learningowe,
· warsztaty umiejętności społecznych oraz zawodowych.
· możliwość organizacji stażu i praktyki,
· wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, job crafter, prawnik, psycholog,

Kto może być uczestnikiem projektu?

· osoby w wieku aktywności zawodowej (od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego),
· osoby niezatrudnione,
· osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (albo orzeczenia równoważne),
· mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie
Al. Rejtana 10
35-310 Rzeszów

Tel: 17 742 17 52 lub 511-944-277
rzeszow@aktywizacja.org.pl

www.facebook.com/FundacjaAktywizacjaOddzialwRzeszowie

wstecz