BON UR laureatem konkursu IDOL 2020

Miło nam poinformować, że podczas odbywającej się w dniach 11-14 września 2020 r. w Warszawie XVIII edycji Międzynarodowej Konferencji „REHA FOR THE BLIND IN POLAND”, której tematem przewodnim było „Wykształcenie i aktywność Twoją Szansą”, organizowanej przez Fundację „Szansa Dla Niewidomych”, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa, The Center for the Blind in Israel oraz Fundację Challenge Europe w Polsce, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, otrzymało wyróżnienie za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 w kategorii EDUKACJA.

Dyplom w imieniu BON UR odbierał w Warszawie mgr Artur Szymański, wieloletni współpracownik Biura.

Konkurs organizuje Fundacja Szansa Dla Niewidomych, która co roku nagradza osoby i instytucje wspierające niewidomych i słabowidzących oraz dostosowujące swą działalność do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Celem konkursu IDOL 2020 było wyróżnienie instytucji, firm i osób zasłużonych w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niedowidzących i niewidomych oraz w walce o emancypację tego Środowiska, ale również promowanie zaangażowania społecznego, pozytywnych przykładów postaw i działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

BON UR zajął II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu IDOL 2020 w swojej kategorii, co umożliwiło udział w etapie ogólnopolskim i zdobycie tego wyjątkowego wyróżnienia. W ten sposób została zauważona i doceniona praca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UR na rzecz studentów z niepełnosprawnością, w tym także studentów z dysfunkcjami narządu wzroku. Nagroda ta jest również potwierdzeniem celowości realizowanych przez BON UR przedsięwzięć i stanowi dobrą motywację do dalszej pracy dla osób z niepełnosprawnościami ze społeczności akademickiej.

wstecz