Bezpłatne konsultacje specjalistyczne

banerEU.png [65.50 KB]

Projekt „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
POWR.03.05.00-00-A007/19

Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza studentów na bezpłatne konsultacje specjalistyczne realizowane w ramach projektu
„Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR

Studentów, którzy ze względu na sytuację w jakiej się znajdują (zdrowotną, społeczną, psychiczną), potrzebują dodatkowego wsparcia,
zapraszamy do korzystania z porad ekspertów: pedagoga, logopedy, psychologa oraz fizjoterapeuty. W efekcie indywidualnej rozmowy
ustalone zostaną najlepsze rozwiązania związane z funkcjonowaniem w społeczności akademickiej, procesem kształcenia oraz ustalone
sposoby dostosowania zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy studentów bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
którym potrzebna jest pomoc specjalistów!

Konsultacje logopedyczne dr Izabela Marczykowska tel. +48 604 232 351, e-mail: imarczyk@ur.edu.pl
Konsultacje pedagogiczne dr Małgorzta Zaborniak-Sobczak tel. +48 601 886 536, e-mail: gosiazs@ur.edu.pl
Konsultacje fizjoterapeutyczne dr hab. prof. UR Katarzyna Walicka-Cupryś tel. +48 502 636 006, e-mail: [email protected]
Konsultacje psychologiczne tel. +48 17 872 1031, e-mail: bon@ur.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są również pod numerem (017) 872 1031,
a także osobiście w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UR, ul. Pigonia 6, parter, pokój nr 2.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Pigonia 6, pok. 2, 35-959Rzeszów 
tel: /017/ 872-10-31
e-mail: przyjaznynurt@ur.edu.pl

wstecz