Aktywny Samorząd w 2019 r.

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2019 r.

Informujemy, że osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o środki z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (Moduł II).

Formularze dostępne są w siedzibach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pcpr@powiat.rzeszow.pl
Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2019 r. Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informacje dotyczące realizacji programu w 2019 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, pod numerami telefonu /17/ 859-48-23 wew. 7 lub 519-585-427.

wstecz