Akademicki Sport Integracyjny

W dniach 27–29.04.2022 r. na terenie Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego Ośrodka Badań Innowacyjnych w Sporcie UR w ramach Projektu "Akademicki Sport Integracyjny", odbyło się szereg wykładów, prelekcji, rozgrywek i warsztatów sportowych. Organizatorami wydarzenia był Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej UR, UCL Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie oraz Kolegium Nauk Medycznych UR. Celem przedsięwzięcia była promocja akademickiego sportu wśród osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem popularyzacji nauki. 

Impreza przeprowadzona została z dużym rozmachem i wzięło w niej udział ok. 300 uczestników w tym ok.100 osób z niepełnosprawnościami. 

W prelekcjach, warsztatach i rywalizacji sportowej uczestniczyli również studenci z niepełnosprawnościami znajdujący się pod opieką BON UR. 

 

wstecz