Skrypt „Formy pracy ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami w procesie kształcenia”

Zapraszamy nauczycieli akademickich do lektury skryptu pt. „Formy pracy ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami w procesie kształcenia”. Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Skrypt ten otrzymają konsultanci instytutowi  UR oraz będzie on dostępny w bibliotece UR.  Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

skrypt.JPG [119.29 KB]

wstecz